Informatie

Oneffenheden bij vloerovergangen en drempels

Een oneffenheid in de vloer zorgt voor een extra trilbelasting van de bestuurder, verhoogd risico op beschadiging van de lading, extra onderhoudskosten aan de truck en een verlaging van de productiviteit door het tijdverlies.  Voor veel situaties is hiervoor nu een permanente oplossing door het plaatsen van een “floorbridge”.   De rijpaden worden geheel vlak afgewerkt en binnen 12 uur kunt u weer comfortabel en veilig rijden. Dit systeem wordt veel toegepast in magazijnen, parkeergarages en ziekenhuizen.  Bij Ikea, Intertoys en Playmobil rijdt men zonder hobbels…… Voor meer informatie:

www.floorbridge-nederland.nl

Wilt u meer weten?

Wilt u meer over ons weten, neem dan gerust contact met ons op.