Informatie

goed weten waar je mee bezig bent Heftruck Rijbewijs

Bestuurders van heftrucks moeten goed weten waar zij mee bezig zijn. Men moet kennis hebben van gevaren en van veilige werkmethoden. Hij of zij moet vaardig zijn in de besturing en bediening van het apparaat en zorgvuldig en geconcentreerd werken.

Een heftruck rijbewijs is absoluut nodig!
Elk jaar gebeuren er 4000 incidenten en ongevallen met heftrucks binnen Nederland. Uit gegevens van de Arbeidsinspectie blijkt dat onveilig werken een belangrijke oorzaak is van ongevallen met ernstig letsel of zelfs dodelijke afloop.

Wat hoort een heftruck bestuurder te weten en kunnen?
Hier volgt een overzicht van belangrijke punten:

  • Werkvoorbereiding en controle. Bij het begin van je dienst moet je een controle kunnen uitvoeren op goede staat van de heftruck. Je moet dus weten welke onderdelen je moet bekijken, instellen of uittesten. Denk aan remmen, banden, hefmechanisme, stoel, lepels, beschadigingen, lekkages. Je moet weten wat te doen bij geconstateerde gebreken. Je moet weten in welke gevallen je de heftruck NIET kunt gebruiken!
  • Vaardigheid. Je moet het juiste gebruik van de heftruck kunnen laten zien. Dus: verantwoord rijden (bochten, hellingen, andere moeilijke situaties) en veilig ladingen plaatsen. Je moet kunnen omgaan met verschillende soorten lasten, een lastdiagram kunnen lezen en een zwaartepunt van een last kunnen aanwijzen.
  • Bediening. Je moet kunnen laten zien dat je het hefsysteem bij het heffen en dalen op de juiste manier gebruikt en het neigmechanisme goed kunt toepassen. Je moet bij het opnemen en plaatsen van bijvoorbeeld pallets de juiste positie voor een magazijnstelling kunnen kiezen. Je moet weten hoe je een LPG tank of tractiebatterij verwisselt en hoe en wanneer je de werkbreedte van de vorken moet aanpassen.
  • Gedrag en werkwijze. Je moet ten alle tijden blijk geven van een veiligheidsbewustzijn in het dagelijks werk. Je moet je dus houden aan de bedrijfsregels over veilig werken met heftrucks, je moet veilig kunnen stapelen, een goede kijktechniek tonen, veilig rijden in smalle doorgangen, veilig een vrachtauto beladen, de snelheid aanpassen aan de werkomstandigheden, de hoogte van doorgangen kunnen schatten, de claxon gebruiken wanneer dat nodig is, etc. Tenslotte moet je weten wat je moet doen bij het parkeren van de heftruck na de werkzaamheden. 

Hoe oud moet je zijn om een heftruck te bedienen?
Werknemers van 18 jaar of ouder mogen een heftruck besturen. 16- en 17-jarigen mogen dit alléén als het onder deskundig toezicht gebeurt. Wanneer een 16- of 17-jarige geen goede heftruckopleiding heeft gehad, wordt afgeraden om hem of haar op heftrucks te laten werken.

De Arbeidsinspecteur
Waar heftruckbestuurders NIET beschikken over specifieke deskundigheid, kan de Arbeidsinspectie de werkgever meteen een boete opleggen. De Arbeidsinspectie kan dit ook doen als er ernstig gevaar bestaat door een verkeerde werkwijze van de heftruck bestuurder. Denk hierbij bv. aan het zwaarder belasten van de vorkheftruck dan is toegestaan. Ook kan het werken met de heftrucks worden stilgelegd. Tenslotte kan de Arbeidsinspectie de werknemer een boete opleggen als deze er een potje van maakt en de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer over ons weten, neem dan gerust contact met ons op.