Vollebregt Bleiswijk Ook ver buiten de regio een begrip in heftrucks

Safety first DODEMANSKNOP

Ook bij onopzettelijke handelingen mag een bedieningssysteem van een arbeidsmiddel geen gevaar opleveren. Bij de keuze van het bedieningssysteem moet rekening worden gehouden met defecten, storingen en belastingen die tijdens het gebruik kunnen worden verwacht.

Een bedieningssysteem mag alleen door een opzettelijk te verrichten handeling in werking worden gesteld, ongeacht de oorzaak van de stilstand. Ook het bewerkstelligen van een belangrijke wijziging in de werking van het arbeidsmiddel mag alleen door middel van het verrichten van een bewuste handeling. Dit voorschrift geldt niet als de wijziging geen gevaar voor de veiligheid van werknemers teweegbrengt. Het voorschrift geldt ook niet, als het in werking stellen of wijzigen van de werking behoort tot het normale programma van een automatische cyclus.

Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving moeten voorzien zijn van een systeem dat ervoor zorgt dat het arbeidsmiddel niet onverhoeds in beweging komt bij het verlaten ervan (bijvoorbeeld: door een stroomschakelaar die het stroomcircuit naar de rijmotor onderbreekt).

Meer informatie?