Vollebregt Bleiswijk Ook ver buiten de regio een begrip in heftrucks

TOYOTA TONERO OP MILIEULIJST Milieu Investerings Aftrek

De MIA en Vamil zijn fiscale aftrekregelingen voor de ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die voorkomen op de milieulijst. Periodiek wordt deze lijst opnieuw vastgesteld. Op deze milieulijst zijn ook diverse Toyota Tonero heftrucks met verbrandingsmotor te vinden.

Milieu Investerings Aftrek
Met de MIA (Milieu Investerings Aftrek) kunnen ondernemers tot 40 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) biedt een liquiditeits en rentevoordeel. Ondernemers die van de Vamil gebruik maken kunnen 100 procent van de investeringskosten vrij afschrijven, dat wil zeggen dat ze zelf kunnen bepalen wanneer en hoe snel de investering afgeschreven wordt. Vaak worden de regelingen gecombineerd en komt de Mia bovenop de Vamil.

Toyota Material Handling Nederland, heeft zich vanaf het begin van de introductie van de Toyota Tonero hard gemaakt om ook met deze machines weer in de milieulijst opgenomen te worden. Dit nam enige tijd in beslag maar nadat de laatste resultaten van de geluidsmetingen zijn vrijgegeven, bleken ook de nieuwe machines ruimschoots te voldoen aan de gestelde geluids- en emissie-eisen. Ook Toyota heftrucks met een zwaardere dieselmotor vallen nu in de categorie geluidsarme machines.

Meer informatie?