Vollebregt Bleiswijk Ook ver buiten de regio een begrip in heftrucks

Ook bij een heftruck heeft u recht op INVESTERINGSAFTREK

Investeringen hebben betrekking op bedrijfsmiddelen welke over meerdere jaren in de onderneming gebruikt worden bij de productieprocessen. Het gaat dan om investeringen in gebouwen, machines, heftrucks, apparatuur, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke. Goodwill en vergunningen worden door de belastingdienst ook tot de investeringen gerekend. De overgangsgrens voor kosten en investeringen ligt bij € 450. Het maakt daarbij niet uit of de investeringen betaald zijn met een bedrijfsfinanciering dan wel uit eigen middelen.

Afschrijven op investeringen
Op deze investeringen moet u gedurende de levensduur afschrijven. U mag ze dus niet in één keer als kosten van uw winst aftrekken. De afschrijving wordt berekend aan de hand van drie factoren: de aanschafkosten, de vermoedelijke technische levensduur en de restwaarde. Voor het bepalen van de aanschafkosten wordt gekeken naar het totaal plaatje, waaronder de installatiekosten, notariskosten, subsidies, kortingen etc. Is de economische levensduur voor uw onderneming korter dan de technische levensduur dan kunt u de economische levensduur hanteren.

Vanaf 1 januari 2007 bent u verplicht om minimaal over 5 jaar af te schrijven.

Meer informatie?