A. Vollebregt B.V.

Dit jaar hebben wij wederom het budget van de kerstkaarten overgemaakt
aan Serieus Request, het KWF en Stichting 'Help mij leven'.